Inteligjencë, Inteligjenca
    Footnotes
    Theme

    Inteligjencë, Inteligjenca

    Inteligjencë ka disa kuptime të ndryshme, tre prej të cilave janë: (1) Është drita e së vërtetës që i jep jetë dhe dritë të gjitha gjërave në univers. Ajo ka ekzistuar gjithmonë. (2) Fjala inteligjencat gjithashtu mund t’i drejtohet fëmijëve shpirtërorë të Perëndisë. (3) Shkrimet e shenjta gjithashtu mund të flasin për inteligjencë si referim ndaj elementit shpirtëror që ekzistonte përpara se ne të lindeshim si fëmijë shpirtërorë.