Ripërtëritje, Rivendosje
    Footnotes
    Theme

    Ripërtëritje, Rivendosje

    Kthimi i një gjëje ose një gjendjeje që është marrë ose humbur.