Gideon (Libri i Mormonit)
    Footnotes
    Theme

    Gideon (Libri i Mormonit)

    Një udhëheqës besimtar nefit.