Krijoj, Krijim
    Footnotes
    Theme

    Krijoj, Krijim

    Të organizosh. Perëndia, duke punuar nëpërmjet Birit të tij, Jezu Krishtit, organizoi elementet në natyrë për të formuar tokën. Ati Qiellor dhe Jezusi krijuan njeriun sipas shëmbëlltyrës së tyre (Mois. 2:26–27).