Agripa
    Footnotes
    Theme

    Agripa

    Në Dhjatën e Re, biri i Herod Agripës Ⅰ dhe vëllai i Berenikes dhe Druzilës. Ai ishte mbret i Kalkisit, i ndodhur në Liban. Ai e dëgjoi apostullin Pal dhe për pak iu mbush mendja të bëhej i krishterë (Vep. 25–26; JS—H 1:24).