Dhurim
    Footnotes
    Theme

    Dhurim

    Në një kuptim të përgjithshëm, një dhuratë fuqie nga Perëndia. Anëtarë të denjë të Kishës mund të marrin një dhuratë fuqie nëpërmjet ordinancave në tempull, të cilat u japin atyre udhëzim dhe besëlidhjet e Priftërisë së Shenjtë, që u nevojiten për të arritur ekzaltim. Dhurimi përfshin udhëzim rreth planit të shpëtimit.