Trup
    Footnotes
    Theme

    Trup

    Struktura e vdekshme fizike, prej mishi e kockash, e krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, që bashkohet me një shpirt për të formuar një njeri të gjallë. Trupat fizikë të të gjithë burrave dhe grave do të ribashkohen përjetësisht me shpirtrat e tyre në ringjallje. Nganjëherë shkrimet e shenjta i referohen një trupi dhe një fryme, të bashkuar së bashku si një qenie (Zan. 2:7; DeB 88:15; Mois. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7).