Sara
    Footnotes
    Theme

    Sara

    Në Dhjatën e Vjetër, gruaja e parë e Abrahamit. Në pleqërinë e saj ajo u bë nëna e Isakut (Zan. 18:9–15; 21:2).