Marsh, Thomas B.
    Footnotes
    Theme

    Marsh, Thomas B.

    Presidenti i parë i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve pas rivendosjes së Kishës më 1830. Ai mbante çelësat e mbretërisë në lidhje me të Dymbëdhjetët (DeB 112:16) dhe më 1838 u urdhërua me anë të zbulesës të botonte fjalën e Zotit (DeB 118:2). Paragrafi 31 i Doktrina e Besëlidhje i drejtohet atij. Marsh-i u shkishërua nga Kisha më 1839, por u ripagëzua në korrik 1857.