Shkallë të Lavdisë
    Footnotes
    Theme

    Shkallë të Lavdisë

    Mbretëritë e ndryshme në qiell. Në gjykimin përfundimtar, çdo njeri do të caktohet në një vend banimi të përjetshëm, në një mbretëri të veçantë lavdie, përveç atyre që janë bij të Humbjes.