Studiewijzers
Young, Brigham


Young, Brigham

Een van de eerste apostelen in deze bedeling en tweede president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij heeft de heiligen vanuit Nauvoo (Illinois) naar de Salt Lake Valley in het Westen geleid. Hij was een groot kolonisator in het westelijk deel van de Verenigde Staten.