Studiewijzers
Patriarch, patriarchaal


Patriarch, patriarchaal

In de Schriften wordt op twee manieren melding gemaakt van een patriarch: (1) een ambt in het Melchizedeks priesterschap, ook wel aangeduid als evangelist; (2) de vader van een familie of stam. Een geordende patriarch geeft een bijzondere zegen aan getrouwe leden van de kerk.

Geordende patriarchen

Vaders