Studiewijzers
Eeuwig leven


Eeuwig leven

In familieverband voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God leven (LV 132:19–20, 24, 55). Het eeuwige leven is Gods grootste gave aan de mens.