Studiewijzers
Esther


Esther

Een vrouw met een groot geloof. De hoofdpersoon van het boek Esther.

Het boek Esther

Een boek in het Oude Testament dat het verhaal bevat van de grote moed waarmee koningin Esther haar volk van de vernietiging redt.

In de hoofdstukken 1–2 wordt vermeld hoe Esther, een Jodin en pleegdochter van de Jood Mordechai, wegens haar schoonheid tot koningin van Perzië wordt gekozen. In hoofdstuk 3 wordt verteld hoezeer Haman, de aanzienlijkste van alle dienaren van de koning, Mordechai haat en zorgt voor een bevel om alle Joden ter dood te brengen. In de hoofdstukken 4–10 staat hoe Esther, ondanks groot gevaar voor haar eigen leven, de koning haar Joodse afkomst bekendmaakt en bereikt dat het bevel wordt ingetrokken.