Studiewijzers
Vrijheidsvaandel
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Vrijheidsvaandel

Een banier die werd opgericht door Moroni, opperbevelhebber van de Nephitische legers in het Boek van Mormon. Moroni vervaardigde het vaandel om het Nephitische volk ertoe te inspireren hun godsdienst, vrijheid, vrede en gezin te verdedigen.