Studiewijzers
Vrijheidsvaandel


Vrijheidsvaandel

Een banier die werd opgericht door Moroni, opperbevelhebber van de Nephitische legers in het Boek van Mormon. Moroni vervaardigde het vaandel om het Nephitische volk ertoe te inspireren hun godsdienst, vrijheid, vrede en gezin te verdedigen.