Studiewijzers
Genealogie


Genealogie

Register waarin iemands afstamming beschreven staat. Waar ambten in het priesterschap of bepaalde zegens aan een bepaalde afstammingslijn werden voorbehouden, waren geslachtsregisters uitermate belangrijk in de Schriften (Gen. 5; 10; 25; 46; 1 Kron. 1–9; Ezra 2:61–62; Neh. 7:63–64; Matt. 1:1–17; Luk. 3:23–38; 1 Ne. 3:1–4; 5:14–19; Jarom 1:1–2). De leden van de herstelde kerk in deze tijd houden zich nog steeds bezig met stamboomonderzoek, mede om te weten wie hun overleden voorouders zijn, zodat zij de verlossende verordeningen voor hun voorouders kunnen verrichten. Deze verordeningen zijn van kracht voor de overledenen die het evangelie van Jezus Christus in de geestenwereld aannemen (LV 127–128).