Studiewijzers
Melchizedek


Melchizedek

Een groot hogepriester, profeet en leider uit het Oude Testament, die leefde na de grote watervloed, in de tijd van Abraham. Hij werd genoemd koning van Salem (Jeruzalem), koning van de vrede, koning van de gerechtigheid (wat de Hebreeuwse betekenis van Melchizedek is), en priester van de allerhoogste God.