Studiewijzers
Zachtmoedig, zachtmoedigheid


Zachtmoedig, zachtmoedigheid

Godvrezend, rechtschapen, nederig, onderwijsbaar en geduldig onder alle lijden. De zachtmoedigen zijn bereid zich aan de leer van het evangelie te houden.