Studiewijzers
Dood, tijdelijke


Dood, tijdelijke

De scheiding van lichaam en geest. Door de val kwamen de sterfelijkheid en de dood op aarde (2 Ne. 2:22; Moz. 6:48). De verzoening van Jezus Christus heeft de dood overwonnen, zodat alle mensen zullen opstaan (1 Kor. 15:21–23). De opstanding is een gave aan alle mensen, ongeacht of zij in dit leven goed of kwaad hebben gedaan (Alma 11:42–44). Ieder mens zal slechts één keer de tijdelijke dood ondergaan, want als ons lichaam eenmaal is opgestaan, kan het niet meer sterven (Alma 11:45).