Studiewijzers
Issaschar


Issaschar

Een zoon van Jakob en Lea uit het Oude Testament (Gen. 30:17–18; 35:23; 46:13), wiens nakomelingen een van de twaalf stammen van Israël werden.

De stam Issaschar

Jakobs zegen aan Issaschar staat in Gen. 49:14–15. Het erfland dat de stam ontving na zich in Kanaän te hebben gevestigd, behoorde tot de vruchtbaarste delen van het land Palestina, waaronder de vlakte van Jizreël. Er bevonden zich belangrijke plaatsen uit de Joodse geschiedenis binnen de grenzen van Issaschar, zoals Karmel, Megiddo, Dothan, Gilboa, Jizreël, Tabor en Nazareth (Joz. 19:17–23).