Studiewijzers
Zegen, zegenen, zegening


Zegen, zegenen, zegening

Iemand goddelijke gunst verlenen. Alles wat bijdraagt tot iemands ware geluk, welzijn of voorspoed is een zegen(ing).

Alle zegeningen zijn gebaseerd op eeuwige wetten (LV 130:20–21). Omdat God wil dat zijn kinderen vreugde op aarde zullen hebben (2 Ne. 2:25), schenkt Hij hun zegeningen wanneer zij zijn geboden gehoorzamen (LV 82:10), in antwoord op een gebed of priesterschapsverordening (LV 19:38; 107:65–67), of door zijn genade (2 Ne. 25:23).

Zeer bekend is de opsomming in de zaligsprekingen van wie gezegend zijn (Matt. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).

Algemeen

Zegenen van kinderen