Studiewijzers
Avondmaal van de Heer


Avondmaal van de Heer

Voor de heiligen der laatste dagen betekent het avondmaal de verordening waarbij zij nemen van het brood en het water ter gedachtenis van Christus’ zoenoffer. Het gebroken brood stelt zijn gebroken vlees voor; het water stelt het bloed voor dat Hij vergoot voor de verzoening van onze zonden (1 Kor. 11:23–25; LV 27:2). Wanneer daartoe waardige kerkleden van het avondmaal nemen, beloven zij de naam van Christus op zich te nemen, Hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Door middel van deze verordening hernieuwen de leden van de kerk hun doopverbond.

Tijdens de laatste maaltijd met de apostelen weidt Jezus uit over de verordening van het avondmaal (Matt. 26:17–28; Luk. 22:1–20).