Studiewijzers
Harris, Martin


Harris, Martin

Een van de drie getuigen van de goddelijke oorsprong en de waarheid van het Boek van Mormon. Hij heeft Joseph Smith en de kerk financieel geholpen. De Heer vroeg Martin Harris zijn bezittingen te verkopen en met de opbrengst het publiceren van het Boek van Mormon te bekostigen (LV 19:26–27, 34–35), een voorbeeld voor de kerk te zijn (LV 58:35), en bij te dragen aan de kosten van de bediening (LV 104:26).

Martin Harris is van de kerk geëxcommuniceerd maar later weer lid geworden. Zijn leven lang heeft hij getuigd dat hij de engel Moroni en de gouden platen waarvan Joseph Smith het Boek van Mormon had vertaald, heeft gezien.