Studiewijzers
Heiligheid


Heiligheid

Geestelijke en zedelijke volmaking. Heiligheid geeft zuiverheid van iemands hart en bedoelingen aan.