Studiewijzers
Ismaël, zoon van Abraham


Ismaël, zoon van Abraham

Een zoon van Abraham en Hagar, de Egyptische slavin van Sara, uit het Oude Testament (Gen. 16:11–16). De Heer beloofde Abraham en Hagar dat Ismaël de vader van een groot volk zou zijn (Gen. 21:8–21).