Studiewijzers
Koninkrijk van God of koninkrijk van de hemel


Koninkrijk van God of koninkrijk van de hemel

Het koninkrijk van God op aarde is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (LV 65). Het doel van de kerk is haar leden erop voor te bereiden om voor eeuwig te leven in het celestiale koninkrijk of het koninkrijk van de hemel. In de Schriften wordt de kerk weleens het koninkrijk van de hemel genoemd, hetgeen betekent dat de kerk het koninkrijk van de hemel op aarde is.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is weliswaar het koninkrijk van God op aarde, maar dat is op dit moment beperkt tot een kerkelijk koninkrijk. Tijdens het millennium zal het koninkrijk van God zowel een politiek als een kerkelijk koninkrijk zijn.