Studiewijzers
Omni


Omni

Een Nephitische kroniekschrijver uit het Boek van Mormon, die omstreeks 361 v.C. heeft geschreven (Jarom 1:15; Omni 1:1–3).

Het boek Omni

Een boek dat vertaald is van de kleine platen van Nephi in het Boek van Mormon, slechts één hoofdstuk telt en een verslag bevat van de oorlogen tussen de Nephieten en de Lamanieten. Omni heeft alleen de eerste drie verzen van het boek geschreven. De platen werden successievelijk overgedragen aan Amaron, Chemish, Abinadom en ten slotte aan Amaleki, die de platen overdroeg aan koning Benjamin, de koning van Zarahemla.