Studiewijzers
Mosiah, vader van Benjamin


Mosiah, vader van Benjamin

Een Nephitisch profeet uit het Boek van Mormon die tot koning van het volk in Zarahemla werd gekroond.