Studiewijzers
Roeping en verkiezing


Roeping en verkiezing

Rechtschapen volgelingen van Christus kunnen tot de uitverkorenen behoren die de bevestiging krijgen dat zij de verhoging zullen ontvangen. Deze roeping en verkiezing begint met de bekering en de doop en komt vast te staan wanneer zij voorwaarts streven, zich vergastend aan Christus’ woord, en tot het einde toe volharden (2 Ne. 31:19–20). In de Schriften wordt dit proces het zeker stellen van onze roeping en verkiezing genoemd (2 Petr. 1:4–11; LV 131:5–6).