Studiewijzers
Rigdon, Sidney


Rigdon, Sidney

Een bekeerling en leider in de herstelde kerk in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw. Sidney Rigdon is enige tijd eerste raadgever van Joseph Smith geweest in het Eerste Presidium van de kerk (LV 35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Hij is later afvallig geworden en in september 1844 geëxcommuniceerd.