Studiewijzers
Zacharia


Zacharia

Een profeet uit het Oude Testament die omstreeks 520 v.C. profeteerde. Hij was een tijdgenoot van de profeet Haggaï (Ezra 5:1; 6:14).

Het boek Zacharia

Dit boek staat bekend om zijn profetieën over Christus’ aardse bediening en zijn wederkomst (Zach. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). De hoofdstukken 1–8 bevatten een reeks visioenen van de toekomst van Gods volk. De hoofdstukken 9–14 bevatten visioenen aangaande de Messias, de laatste dagen, de vergadering van Israël, de laatste grote oorlog en de wederkomst.