Studiewijzers
Sanhedrin


Sanhedrin

De Joodse senaat en het hoogste Joodse gerechtshof bij zowel civiele als godsdienstige aangelegenheden. Het Sanhedrin bestond uit 71 leden die gekozen werden uit de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. In de Schriften wordt het Sanhedrin dikwijls aangeduid als de Raad (Matt. 26:59; Mark. 14:55; Hand. 5:34).