Studiewijzers
Armageddon


Armageddon

De naam Armageddon komt van het Hebreeuwse har Megiddon, dat betekent ‘de berg van Megiddo’. Het Megiddodal, dat zich bevindt in het westelijk deel van de vlakte van Jizreël, 80 kilometer ten noorden van Jeruzalem, is de plek waar verschillende belangrijke veldslagen hebben plaatsgehad in de tijd van het Oude Testament. Een grote en laatste strijd die zal plaatsvinden voorafgaande aan de wederkomst van de Heer, wordt de slag bij Armageddon genoemd omdat ook die daar zal beginnen. (Zie Ezech. 39:11; Zach. 12–14, in ‘t bijzonder 12:11; Openb. 16:14–21.)