Studiewijzers
Olijfberg


Olijfberg

Een heuvel ten oosten van het Kidrondal, ten oosten van Jeruzalem. De hof van Gethsémané bevindt zich onderaan de westelijke helling van de Olijfberg. Bethfagé en Bethanië liggen bovenop de berg en op de oostelijke helling. Veel gebeurtenissen uit de Bijbel hebben plaatsgevonden op deze berg (Matt. 24:3), die ook het toneel zal zijn van belangrijke gebeurtenissen in de laatste dagen (Zach. 14:3–5; LV 45:48–54; 133:20).