Studiewijzers
Thomas


Thomas

Een van de oorspronkelijke twaalf apostelen uit het Nieuwe Testament die Jezus uitkoos tijdens zijn bediening op aarde (Matt. 10:2–3; Joh. 14:5). In het Grieks luidt zijn naam Didymus (Joh. 20:24–29; 21:2). Hoewel Thomas twijfelde aan Jezus’ opstanding totdat hij de Heiland met eigen ogen had gezien, was hij, wegens zijn moedige karakter, toch bereid om samen met zijn Heer vervolging en de dood onder ogen te zien (Joh. 11:16; 20:19–25).