Studiewijzers
Judas


Judas

Een van Jezus’ broers uit het Nieuwe Testament en de vermoedelijke schrijver van de brief van Judas (Matt. 13:55; Judas 1:1).

De brief van Judas

Dit boek bestaat uit een brief van Judas aan bepaalde heiligen, van wie het geloof aan het verzwakken was. Zij werden daarin aangemoedigd door mensen die voorgaven christen te zijn, maar zich overgaven aan onzedelijke afgoderij en beweerden vrijgesteld te zijn van gehoorzaamheid aan de zedenwet. Judas wilde de heiligen doen beseffen dat zij in geestelijk gevaar verkeerden en hen aansporen om trouw te blijven.

Bijzondere passages in de brief van Judas zijn vers 6, waarin gesproken wordt over de oorlog in de hemel en de uitwerping van Satan en zijn engelen uit die voorsterfelijke staat (Abr. 3:26–28), en de verzen 14–15, die een profetie van Henoch bevatten.