Studiewijzers
Uitverkorenen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Uitverkorenen

De uitverkorenen zijn zij die God met hun gehele hart liefhebben en een leven leiden dat Hem welgevallig is. Zij die een dergelijk leven van discipelschap leiden, zullen op zekere dag door de Heer worden opgeroepen om zich bij zijn uitverkoren kinderen te voegen.