Studiewijzers
Immanuel


Immanuel

Een van de namen van Jezus Christus. In het Hebreeuws betekent het ‘God met ons’.

Immanuel is tegelijkertijd een naam en een titel die gegeven is als teken van Gods verlossing (Jes. 7:14). Jesaja’s noemen van Immanuel wordt door Mattheüs specifiek aangeduid als een profetie van Jezus’ geboorte op aarde (Matt. 1:18–25). De naam verschijnt ook in de Schriftuur van de laatste dagen (2 Ne. 17:14; 18:8; LV 128:22).