Studiewijzers
Vuil, vuiligheid


Vuil, vuiligheid

Geestelijke onreinheid ten gevolge van moedwillige ongehoorzaamheid aan God.