Studiewijzers
Herstelling van het evangelie


Herstelling van het evangelie

Het opnieuw vestigen door God van de waarheden en verordeningen van zijn evangelie onder de mensen op aarde. Het evangelie van Jezus Christus is op aarde verloren gegaan wegens de afval die plaatsvond na de aardse bediening van Christus’ apostelen. Die afval heeft de herstelling van het evangelie nodig gemaakt. Door visioenen, de bediening van engelen en openbaringen aan de mensen op aarde heeft God het evangelie hersteld. De herstelling begon met de profeet Joseph Smith (GJS 1; LV 128:20–21) en is tot op heden voortgezet door het werk van de levende profeten van de Heer.