Studiewijzers
Profeteren, profetie


Profeteren, profetie

Een profetie bestaat uit door God geïnspireerde woorden of geschriften die iemand ontvangt door openbaring van de Heilige Geest. Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie (Openb. 19:10). Een profetie kan betrekking hebben op het verleden, het heden of de toekomst. Wanneer iemand profeteert, spreekt of schrijft hij datgene wat God bekend wil maken voor zijn eigen welzijn of voor dat van anderen. Ieder mens kan profetie of openbaring ontvangen voor zijn eigen leven.