Studiewijzers
Verantwoordelijk, verantwoordelijkheid, verantwoorden, verantwoording


Verantwoordelijk, verantwoordelijkheid, verantwoorden, verantwoording

De Heer heeft gezegd dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen beweegredenen, houding, verlangens en daden.

De ‘jaren van verantwoordelijkheid’ is de leeftijd waarop kinderen worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun daden en in staat om zonde te begaan en zich te bekeren.