Studiewijzers
Jona


Jona

Een profeet uit het Oude Testament die door de Heer werd geroepen om bekering te prediken in de stad Ninevé (Jona 1:1–2).

Het boek Jona

Een boek in het Oude Testament dat gaat over een ervaring in het leven van Jona. Vermoedelijk heeft hij het boek niet zelf geschreven. De belangrijkste gedachte in het boek Jona is dat Jehova overal regeert en zijn liefde niet beperkt tot één volk.

In hoofdstuk 1 roept de Heer Jona om te gaan prediken in Ninevé. In plaats van te doen zoals de Heer hem gebiedt, vlucht Jona op een boot en wordt ingeslikt door een grote vis. In hoofdstuk 2 bidt Jona tot de Heer, waarop de vis hem op het droge uitspuwt. In hoofdstuk 3 wordt vermeld hoe Jona naar Ninevé reist en daar profeteert over de ondergang van de stad. De mensen bekeren zich echter. In hoofdstuk 4 berispt de Heer Jona omdat hij boos is dat de Heer het volk van Ninevé heeft gespaard.

Jezus leert dat de ervaring van Jona die door de vis werd ingeslikt, een voorafschaduwing was van Jezus’ eigen dood en opstanding (Matt. 12:39–40; 16:4; Luk. 11:29–30).