Studiewijzers
Slaap
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Slaap

Toestand van rust van de zintuigen en van het bewustzijn. De Heer heeft zijn heiligen de raad gegeven niet langer te slapen dan nodig is (LV 88:124). De slaap kan ook een symbool zijn van de geestelijke dood (1 Kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) of van de lichamelijke dood (Mrm. 9:13).