Studiewijzers
Slaap


Slaap

Toestand van rust van de zintuigen en van het bewustzijn. De Heer heeft zijn heiligen de raad gegeven niet langer te slapen dan nodig is (LV 88:124). De slaap kan ook een symbool zijn van de geestelijke dood (1 Kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) of van de lichamelijke dood (Mrm. 9:13).