Studiewijzers
Nieuw en eeuwigdurend verbond


Nieuw en eeuwigdurend verbond

De volheid van het evangelie van Jezus Christus (LV 66:2). Het is nieuw iedere keer dat het na een periode van afval opnieuw wordt geopenbaard. Het is eeuwigdurend in de zin dat het Gods verbond is, dat in iedere bedeling van het evangelie dankbaar is aangenomen door mensen met een bereidwillig hart. Het nieuw en eeuwigdurend verbond is door Jezus Christus opnieuw aan de mensen op aarde geopenbaard door middel van de profeet Joseph Smith. Het omvat heilige verordeningen die door de bevoegde priesterschap worden bediend — zoals de doop en de verzegeling van man en vrouw in de tempel — die nodig zijn voor de behoudenis, de onsterfelijkheid en het eeuwig leven van de mens. Wanneer mensen het evangelie aanvaarden en beloven Gods geboden te bewaren, zegt God hun de zegeningen van zijn nieuw en eeuwigdurend verbond toe.