Studiewijzers
Sinaï, de berg


Sinaï, de berg

Een berg op het schiereiland Sinaï. Mozes en de Israëlieten sloegen drie maanden lang hun tenten op in de buurt van deze berg na hun uittocht uit Egypte. Hij wordt ook de berg Horeb genoemd (Ex. 3:1). Het is de plaats waar Mozes Gods wet voor het huis van Israël ontving en waar de tabernakel werd gemaakt (Ex. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).