Studiewijzers
Gad, zoon van Jakob


Gad, zoon van Jakob

Een zoon van Jakob en Zilpa uit het Oude Testament (Gen. 30:10–11). Zijn nakomelingen zijn een stam van Israël.

De stam Gad

Zie Genesis 49:19 voor Jakobs zegen op zijn zoon Gad, en Deuteronomium 33:20–21 voor Mozes’ zegen op de stam Gad. Volgens die zegens zouden Gads nakomelingen een oorlogszuchtig volk zijn. Het land dat hun in Kanaän ten oosten van de Jordaan was toegewezen, had goede weidegrond en veel water.