Studiewijzers
Doop, dopen


Doop, dopen

In het oorspronkelijk Grieks betekent dit woord ‘ondergaan’ of ‘onderdompelen’. De doop door onderdompeling in water door iemand die daartoe het gezag bezit, is de inleidende verordening van het evangelie die noodzakelijk is om lid te worden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Om volledig te zijn, moet de doop worden voorafgegaan door geloof in Jezus Christus en bekering, en worden gevolgd door het ontvangen van de gave van de Heilige Geest (2 Ne. 31:13–14). De doop door water en de Geest is onontbeerlijk om het celestiale koninkrijk te kunnen binnengaan. Adam werd als eerste gedoopt (Moz. 6:64–65). Ook Jezus heeft Zich laten dopen om alle gerechtigheid te vervullen en de mensen de weg te wijzen (Matt. 3:13–17; 2 Ne. 31:5–12).

Omdat niet alle mensen op aarde de kans krijgen het evangelie tijdens het sterfelijke leven te aanvaarden, heeft de Heer opdracht gegeven tot de plaatsvervangende doop voor de doden. Bijgevolg zullen zij die het evangelie in de geestenwereld aanvaarden eveneens in aanmerking komen om het celestiale koninkrijk binnen te gaan.

Onontbeerlijk

Doop door onderdompeling

Doop tot vergeving van zonden

Juist gezag

Vereisten voor de doop

Verbond gesloten door de doop

Doop voor de doden

Doop niet voor kleine kinderen