Studiewijzers
Naäman


Naäman

De legeroverste van de koning van Syrië uit het Oude Testament, die melaats werd. Dankzij het geloof van een Israëlitische dienares ging hij naar Israël om de profeet Elisa te raadplegen. Hij ontving genezing door zich te verootmoedigen en zich zevenmaal onder te dompelen in de Jordaan, zoals de profeet Elisa hem had opgedragen (2 Kon. 5:1–19; Luk. 4:27).