Studiewijzers
Lichaam


Lichaam

Het sterfelijke, fysieke geheel van vlees en beenderen dat naar Gods beeld is geschapen en gecombineerd wordt met een geest om een levend mens te vormen. Het fysieke lichaam van alle mensen zal bij de opstanding voor eeuwig met hun geest worden herenigd. In de Schriften wordt de samenvoeging ‘lichaam en geest’ soms de ziel genoemd (Gen. 2:7; LV 88:15; Moz. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7).